Contact Us 中文版 English  
Personnel
 Personnel
 Team picture
 
 
 
 
 
 
Personnel
Home >> Personnel

Organization Structure and its two groups as below:

Director Prof. Zheng Cui
Deputy Director Prof. Changqi Ma
Department secretary Ms. May Jin

 Zheng Cui's group
 Professor  Zheng Cui  Jianwen Zhao  Wenming Su
 Senior engineer  Dongyu Zhang  Weibing Gu  Xinzhou Wu
 Associate professors  Jian Lin  Zheng Chen
 Assistant professor  Chunshan Zhou  Fei Fei  Wenya Xu  Shuangshuang Shao  Wenrui Guo  Wei Yuan,
 Post-doctor researcher
 Research Intern  Liming Xie,
 Assistant engineer  Shuhong Nie
 PhD students  Xiaolian Chen,  Changting Wei,  Pengyu Tang
 Master students  Zhen Xing  Xueying Xiong  Wanying Mu  Qing Zhang  Zhongwen Ling  Manman Luo  Liang Kun  Boyu Du  Chao He  Jie Wu  Liu Tingting  Hongshan Xiao  Ying Liu  Lin Shao  Tao Zhong  Miaomiao Wei  Minte Song  Yakun Liu  Chao Gao  Tianqi Gao  Ming Chen  Xing Xing  Zhenzhen Du
 Changqi Ma's group
 Professor  Changqi Ma
 副研究员  Qun Luo
 助理研究员  Lianping Zhang  Lingpeng Yan
 Research Intern
 PhD student  Yaling Wang  Xue Sun  Junfeng Wei
 Master students  Yunfei Han  Jiabin Zhang  Changzeng Ding  Huimin Gu  Kang Han  Guoqi Ji  Mingxi Tan  Xie Menglan  Irfan Ismail  Wusong Zha  Zerui Li
 Yonglin Xie's group
 Professor  Yonglin Xie
 Senior Engineer  ZhengGen Zhong
 Associate professor  Bo Qian
 Assistant Professor  Xiaofei Zhang  Guanghui Lin
 Engineer  Yan Zhou
 Research Intern  Lingying Li,  Peng Li,
 PhD students  Zheguan Huang  Tingting Zhang
 Master students  Wenhao Wang,  Liu Di  Huang Simin  Yanzi Meng  Kexiang Wei  Minte Song  Hao Guo  Rui Wang
Copyright © Printable Electronics Research Centre All rights reserved
Add:398 Ruoshui Road, Dushu Lake Higher Education Zone, Industrial Park, Suzhou Tel:0512-62872695

You are the
visitor