Contact Us 中文版 English  
Personnel
 Personnel
 Team picture
 
 
 
 
 
 
Personnel
Home >> Personnel

Organization Structure and its two groups as below:

Director Prof. Changqi Ma
Department secretary Ms. Lianping Zhang

 Wenming Su's group
 Professor  Zheng Cui  Jianwen Zhao  Wenming Su
 Senior engineer  Weibing Gu
 Assistant professor  Wenya Xu  Shuangshuang Shao  Wenrui Guo  Wei Yuan,
 Post-doctor researcher  Xiaolian Chen,  Robin Malo  Tong Lin  dignchen
 Engineer  Shuhong Nie  Yabang Li
 Research Intern  Liming Xie,
 PhD students  Changting Wei,  Pengyu Tang
 Master students  Miaomiao Wei  Yakun Liu  Chao Gao  Tianqi Gao  Ming Chen  Xing Xing  Zhenzhen Du  Yong Lin  Shulin Chen  Zishou Hu  Yanmei Li  Wenchao Zhao  Jian Yang  remyunfei  mafeixiang  wangixn  lixiaoqian  limin  xuwenjing  yufan  liulei  chutao
 Changqi Ma's group
 Professor  Changqi Ma
 副研究员  Qun Luo  Jian Lin
 助理研究员  Lianping Zhang
   yanlingpeng
 Research Intern  Chao Gong
 PhD student  Yunfei Han  Changzeng Ding  Xue Sun  Irfan Ismail  Zhenguo Wang
 Master students  Huimin Gu  Wusong Zha  Zerui Li  Jiachen Kang  Mingyue Li  Shuxuan Guo  Haoran Yu  Guanghui Han  jinxiao  zhanghao  guojingbo  chenwei  xujiayue
 Yonglin Xie's group
 Professor  Yonglin Xie
 Associate professor
 Assistant Professor  Xiaofei Zhang  Yan Zhou  Lingying Li,
 PhD students  Zheguan Huang  Tingting Zhang
 Master students  Rui Wang  Xiaoyuan Fen  liuzhibin  zhubojie
Copyright © Printable Electronics Research Centre All rights reserved
Add:398 Ruoshui Road, Dushu Lake Higher Education Zone, Industrial Park, Suzhou Tel:0512-62872695

You are the
visitor