Contact Us 中文版 English  
Personnel
 Personnel
 Team picture
 
 
 
 
 
 
Personnel
Home >> Personnel

Organization Structure and its two groups as below:

Director Prof. Changqi Ma
Department secretary Ms. Lianping Zhang

 Wenming Su's group
 Professor  Zheng Cui  Jianwen Zhao  Wenming Su
 Senior engineer  Dongyu Zhang  Weibing Gu
 Assistant professor  Wenya Xu  Shuangshuang Shao  Wenrui Guo  Wei Yuan,
 Post-doctor researcher  Robin Malo
 Research Intern  Liming Xie,  Yulin Sun
 Engineer  Shuhong Nie  Yabang Li
 PhD students  Xiaolian Chen,  Changting Wei,  Pengyu Tang  Tong Lin
 Master students  Xueying Xiong  Wanying Mu  Manman Luo  Liang Kun  Hongshan Xiao  Ying Liu  Lin Shao  Tao Zhong  Miaomiao Wei  Minte Song  Yakun Liu  Chao Gao  Tianqi Gao  Ming Chen  Xing Xing  Zhenzhen Du  Yongxu Hu  Yong Lin  Shulin Chen  Xiao Jin  Zishou Hu  Yanmei Li  Wenchao Zhao  Jian Yang
 Changqi Ma's group
 Professor  Changqi Ma
 副研究员  Qun Luo  Jian Lin
 助理研究员  Lianping Zhang
 Research Intern  Chao Gong  Zhenguo Wang
 PhD student  Yaling Wang  Changzeng Ding  Xue Sun  Junfeng Wei
 Master students  Yunfei Han  Jiabin Zhang  Huimin Gu  Boyu Du  Chao He  Irfan Ismail  Wusong Zha  Zerui Li  Jiachen Kang  Mingyue Li  Shuxuan Guo  Haoran Yu  Guanghui Han  Menqin Zhong  Di Chen
 Yonglin Xie's group
 Professor  Yonglin Xie
 Associate professor  Bo Qian  ZhengGen Zhong
 Assistant Professor  Xiaofei Zhang  Yan Zhou  Lingying Li,  Peng Li,  Guanghui Lin
 PhD students  Wenhao Wang,  Zheguan Huang  Tingting Zhang
 Master students  Hao Guo  Rui Wang  Xiaoyuan Fen  Zhibin Liu
Copyright © Printable Electronics Research Centre All rights reserved
Add:398 Ruoshui Road, Dushu Lake Higher Education Zone, Industrial Park, Suzhou Tel:0512-62872695

You are the
visitor